Zásady ochrany osobních údajů

 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů vám poskytuje přehled o tom, jak společnost Luxury Bikini zpracovává vaše údaje. Pokud máte dotaz týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo ochrany údajů ve společnosti Luxury Bikini, můžete zaslat e-mail na adresu info@luxurybikini.eu. E-mail nám prosím zašlete také v případě, že chcete požádat o přístup k údajům nebo o jejich vymazání, nebo za účelem uplatnění dalších práv na ochranu údajů stanovených v čl. 15-22 GDPR, včetně odvolání souhlasu s marketingem, odhlášení z newsletteru atd. Naše zpracování údajů se může v jednotlivých zemích lišit.

Jaká data Luxury Bikini zpracovává?

Většinu údajů, které zpracováváme, nám poskytujete vy sami, když využíváte naše služby nebo nás kontaktujete, například když se zaregistrujete a uvedete své jméno nebo e-mailovou adresu či adresu. Získáváme však také technické údaje o zařízení a přístupu, které se automaticky shromažďují při vaší interakci s našimi službami. Mohou to být například informace o tom, jaké zařízení používáte. Další údaje shromažďujeme pomocí vlastních analýz dat (např. v rámci průzkumů trhu a hodnocení zákazníků). Údaje o vás můžeme získávat také od třetích stran, například od poskytovatelů platebních služeb.

K čemu Luxury Bikini vaše údaje používá?

Luxury Bikini zpracovává vaše údaje v souladu se všemi platnými zákony o ochraně osobních údajů. Vaše údaje proto obecně zpracováváme pouze pro účely, které jsou vám vysvětleny v tomto oznámení o ochraně osobních údajů nebo které jsme sdíleli při jejich shromažďování. Jedná se především o zpracování nákupu. Vaše údaje používáme také v rámci přísných polských a evropských zákonů o ochraně osobních údajů, ale také pro další účely, jako je vývoj produktů, průzkum trhu, pro optimalizaci obchodních procesů, návrh našich služeb na základě potřeb a personalizovanou reklamu.

Informace o fanouškovských stránkách sociálních médií

Luxury Bikini má profily na sociálních sítích Facebook a Instagram (tzv. “fanouškovské stránky”). Na našich fanouškovských stránkách pravidelně zveřejňujeme a sdílíme obsah, nabídky a doporučení produktů. Provozovatelé sociálních sítí zaznamenávají vaše uživatelské chování prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií při každé interakci na našich fanouškovských stránkách nebo jiných webových stránkách Facebooku či Instagramu. Provozovatelé fanouškovských stránek mohou zobrazovat obecné statistiky o zájmech a demografických charakteristikách (např. věk, pohlaví, region) návštěvníků fanouškovských stránek. Při používání sociálních sítí určují povahu, rozsah a účely zpracování údajů ze sociálních sítí především jejich provozovatelé.

Doporučení jednotlivých produktů

V souvislosti s našimi službami prezentujeme informace a nabídku společnosti Luxury Bikini na základě vašich zájmů. Tato individuální doporučení produktů od nás obdržíte bez ohledu na to, zda jste se přihlásili k odběru newsletteru. V souladu se zákonnými ustanoveními používáme pro výběr individuálních produktových doporučení přednostně údaje o vašich předchozích nákupech a zájmech, které nám umožňují odvodit vaše zájmy o produkty s ohledem na zájmy, preference a profilové údaje, které jste nám sdělili. My a naši reklamní partneři používáme vaše údaje pro personalizovanou reklamu, která je vám prezentována. To nám umožňuje inzerovat cíleněji, abychom vám mohli zobrazit co nejvíce reklam a nabídek, které jsou pro vás skutečně relevantní.

Komu jsou mé údaje předávány?

Luxury Bikini předává vaše údaje pouze v případě, že je to povoleno polskými nebo evropskými zákony. Zvláště úzce spolupracujeme s některými poskytovateli služeb, například v oblasti poskytovatelů technických služeb (např. poskytovatelé hostingu) nebo s logistickými společnostmi (např. poštovní společnosti jako DHL). Tito poskytovatelé služeb mohou obecně zpracovávat vaše údaje naším jménem pouze za zvláštních podmínek. Pokud je využíváme ke zpracování objednávek, získají poskytovatelé služeb přístup k vašim údajům pouze v rozsahu a na dobu nezbytnou pro poskytnutí příslušné služby.

Jaká mám práva na ochranu údajů?

Na základě příslušných právních podmínek máte následující práva na ochranu údajů: Právo na informace (čl. 15 GDPR), právo na výmaz (čl. 17 GDPR), právo na opravu (čl. 16 GDPR), právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR), právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR), právo odvolat souhlas (čl. 7 odst. 3 GDPR), jakož i právo vznést námitku proti konkrétním opatřením zpracování údajů (čl. 21 GDPR). Pokud chcete uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů, můžete se na nás obrátit zasláním e-mailu na adresu info@luxurybikini.eu.

Pokud máte na těchto stránkách účet nebo jste zanechali komentář, můžete požádat o zaslání exportovaného souboru osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o vymazání všech osobních údajů, které o vás uchováváme. To se netýká údajů, které jsme povinni uchovávat pro administrativní, právní nebo bezpečnostní účely.

Kdy budou mé údaje vymazány?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud to bude nezbytné pro účely uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, zejména pro plnění našich smluvních a právních povinností. Vaše osobní údaje můžeme uchovávat i pro jiné účely, pokud nebo dokud nám to zákon umožňuje, a to pro konkrétní účely, včetně obrany proti právním nárokům. U uživatelů, kteří se na našich webových stránkách zaregistrují, ukládáme také osobní údaje, které poskytnou ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou své osobní údaje kdykoli zobrazit, upravit nebo vymazat (kromě toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Tyto informace mohou vidět a upravovat také správci webových stránek.

Jak Luxury Bikini chrání mé údaje?

Vaše osobní údaje přenášíme bezpečně pomocí šifrování. To se týká vaší objednávky a vašeho přihlášení k zákaznickému účtu. Provádíme to pomocí kódovacího systému SSL (Secure Socket Layer). Používáme také technická a organizační opatření k zabezpečení našich webových stránek a dalších systémů proti ztrátě, zničení, přístupu, změně nebo šíření neoprávněnými osobami.

Soubory cookie

Pokud na našich stránkách zanecháte své osobní údaje nebo komentář, můžete souhlasit s uložením svého jména, e-mailové adresy a webové stránky do souborů cookie. Ty slouží pro vaše pohodlí, abyste při zanechání dalšího komentáře nemuseli své údaje vyplňovat znovu. Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasný soubor cookie, abychom zjistili, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookie. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní údaje a po zavření prohlížeče je zlikvidován. Při přihlašování také nastavíme několik souborů cookie, abychom uložili vaše přihlašovací údaje a volby zobrazení na obrazovce. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací soubory cookie budou odstraněny.

 

Přejít nahoru